Instytut Kultury Rycerskiej jest stowarzyszeniem o charakterze naukowo-badawczym. Kultura rycerska składa się z kilku filarów, które doczekały się swej naukowej oprawy.

BADANIA NAUKOWE

Badania

Zgodnie ze statutem Instytutu, nasze badania skupiające się wokół kultury rycerskiej prowadzimy opierając się głównie o nauki pomocnicze historii.
00

Heraldyka

Heraldyka to dziedzina nauki ściśle związana z kulturą rycerską od XI wieku. Ewolucja od znaku runicznego do określonego zasadami herbu rycerskiego ukazuje nam granice, które zakreślają Europę krajów rycerstwa chrześcijańskiego.01

Dyplomatyka

Stare dokumenty, ich wytwórcy, źródła pochodzenia, a przede wszystkim badanie ich treści, to podstawowe funkcje dyplomatyki. Przywileje, nobilitacje, dokumenty podwyższenia stanu to źródła niezbędne do nakreślenia historii danego rodu i danego rycerza.02

Genealogia

Nauka o przodkach i korzeniach danego rodu to coraz popularniejsza dziedzina, znajdująca coraz szersze kręgi osób zainteresowanych – nie tylko wśród naukowców, profesjonalnych badaczy przedmiotów, lecz także wszystkich, którym na sercu leży historii własnego rodziny.03

Falerystyka

Nauka pomocnicza historii zajmująca się tematyką związaną z nadawaniem orderów, odznaczeń i innych wyróżnień rodowych. Nie tylko zasługi, ale uzyskanie orderowego wyróżnienia powodowało zdobycie nobilitacji, czy nawet godności arystokratycznej.04

Instytut Kultury Rycerskiej

“Tradycja, Wspólne korzenie, Kultura”