Instytut Kultury Rycerskiej

Instytut Kultury Rycerskiej jest stowarzyszeniem o charakterze naukowo – badawczym. Etos rycerstwa i jego chrześcijańskie korzenie i wielowiekowa kultura są wartościami nieprzemijającymi – aktualnymi również współcześnie.

Długicz.b

Dr Dariusz Woźnicki

Dyrektor Instytutu
Dziewczynacz.b

Joanna Drosik

Mariancz,b

Marian Muławski

Bronek cz.b

Bronisław Adamski

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Kultura rycerska składa się z kilku filarów, które doczekały się swej naukowej oprawy. To między innymi heraldyka, przypominająca nam o dawnych herbach, ich legendach, czynach rycerskich i turniejach. To również genealogia, będąca dla nas pokłonem dla przodków i wyzwaniem do poszukiwań postaci zapomnianych w wirze historii. Historia rodzinna to powód do dumy, dlatego też propagujemy wiedzę i źródła genealogiczne. Dyplomatyka z kolei to poszukiwania naszych dziejów na kartach starych dokumentów. To naprawdę wspaniała przygoda, dająca nam wiedzę źródłową, a często odkrywczą, wykorzystywaną przez nas w pracach Instytutu. Etos i związane z nim osiem cnót rycerskich, to wartości, które oprócz badań naukowych staramy się podkreślić jako idee uniwersalne i nieprzemijające.

Nasz Instytut może poszczycić się organizacją wielu wystaw o charakterze historyczno – poznawczym, dotyczących powyższej tematyki. Zaszczytem dla nas było objęcie jednej z wystaw patronatem przez przeora rycerstwa św. Sebastiana, księcia Charlesa Louisa de Merode. Pragniemy propagować nasze idee poprzez pomoc merytoryczną w poszukiwaniach genealogicznych, pozyskiwaniu wiadomości o przodkach nie tylko herbowych, doradztwie archiwalnym i nowoczesnych metodach prowadzenia kwerend archiwalnych i genealogicznych. Nasz Instytut może się poszczycić bogatym zapleczem publikacji naukowych, w tym almanachów i herbarzy z całej Europy, dostępem do największych światowych baz danych z zakresu poszukiwań genealogiczno – archiwalnych. Jednocześnie zapraszamy do współpracy wszystkich, którym leżą na sercu słowa, definiujące nasze dziedzictwo jako oparte na filozofii greckiej, prawie rzymskim i kulturze chrześcijańskiej.