Kwerenda Kozłówka

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi, Instytut Kultury Rycerskiej prowadził kwerendę w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Kwerenda Berlin

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi, Instytut Kultury Rycerskiej prowadził kwerendę w Tajnym Archiwum Państwowym Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego.