Wystawa – Ród Schaffgotsch

Instytut Kultury Rycerskiej był partnerem Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim – organizatora wystawy o rodzie Schaffgotsch. Część eksponatów zaprezentowanych na wystawie pochodziła ze zbiorów Instytutu. Członkowie Instytutu mieli zaszczyt wziąć udział w uroczystym otwarciu wystawy.

Zatrzymane w czasie – Ołdrzychowice Kłodzkie

Byliśmy odwiedzić niesamowite mauzoleum hrabiów von Magnis. Nie wiadomo jak to się stało, że armia radziecka ominęła to sanktuarium. Być może sprawiły to postaci aniołów strzegące wejścia do sanktuarium. Dzisiaj możemy zobaczyć je w stanie niezmienionym od czasów przedwojennych. Mauzoleum pełne jest symboliki szlacheckiej i rycerskiej, a spośród ciekawostek wyróżnić należy m.in. zachowane ornaty sygnowane herbami miejscowej szlachty.

Miechów i rycerze Bożogrobcy

Założycielem sanktuarium w Miechowie był Jaksa Gryfita z Miechowa, który był krzyżowcem oraz fundatorem Bożogrobców w Miechowie. Do dzisiaj jest to siedziba kapituły kolegiackiej zakonu, która w 1996 roku uzyskała tytuł bazyliki mniejszej. Badając historię zakonów rycerskich nie można pominąć Miechowa, gdyż to właśnie tam już w XII wieku rozpoczęły się dzieje zakonów rycerskich w Polsce.

Patronat nad Centrum Poszukiwań Historyczno – Genealogicznych

Nasz Instytut będąc w posiadaniu przeszło półtora tysiąca woluminów dotyczących spisów i herbarzy szlachty europejskiej oraz mając ogromne doświadczenie w poszukiwaniach heraldyczno – genealogicznych rozpoczął współpracę z Centrum Poszukiwań Historyczno – Genealogicznych. Potencjał Instytutu pozwala na prowadzenie profesjonalnych poszukiwań oraz badań w oparciu o archiwa, herbarze oraz inne źródła. Zapraszamy do współpracy.

Na Jasnej Górze u Lazarytów

W trakcie pielgrzymki Rycerskiego Zakonu Lazarytów Orleańskich mieliśmy możliwość spotkania się z przedstawicielami zakonu oraz zaprezentowania Katechizmu Zakonów Rycerskich, poprzedzonych wykładem dra Dariusza Woźnickiego na temat etosu i wartości rycerskich. Nawiązała się ciekawa dyskusja na temat obecnego przesłania rycerzy zákonných. Samo spotkanie uświetnił Jego Ekscelencja biskup Jan Tyrawa, który otrzymał Katechizm Rycerski jako dar i przesłanie Instytutu.

 

Spotkanie z rycerzami Św. Sebastiana w Krakowie

Zostaliśmy zaproszeni do siedziby Bractwa Kurkowego w Krakowie aby zaprezentować wydany przez nasz Instytut Katechizm Rycerski. Prezentacja została poprzedzona odpowiednim wprowadzeniem oraz wykładem. Bracia Rycerze z Krakowa, zrzeszeni w V Komandorii Rycerstwa św. Sebastiana w Europie przyjęli Katechizm z ogromnym zainteresowaniem.

Z wizytą u przeora Rycerstwa Św. Sebastiana

W dn. 20 lutego członkowie Instytutu Kultury Rycerskiej, a jednocześnie współautorzy Katechizmu Rycerstwa odwiedzili w Tucholi wiceprzeora Rycerstwa Św. Sebastiana, brata rycerza Andrzeja Wegnera. Katechizm przeznaczony jest wyłącznie dla członków zakonów rycerskich i orderowych, a każdy egzemplarz opatrzony jest numerem oraz podpisami autorów. Złożenie podpisu przez wiceprzeora stanowiło miłe dopełnienie wielomiesięcznej pracy. Spotkanie było również wspaniałą okazją do odwiedzenia zabytków związanych z dawną krzyżacką komturią w Tucholi oraz omówienia prac nad następnym tomem cyklu, który dotyczyć będzie Rycerskiej Księgi Mądrości.

Z wizytą u księdza biskupa

W dniu 13 lutego mieliśmy zaszczyt odwiedzić Jego Ekscelencję księdza profesora Jana Kopca w siedzibie diecezji gliwickiej. Przekazaliśmy egzemplarz autorski Katechizmu Rycerstwa, który ksiądz biskup przyjął z ogromną radością. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania planu ramowego prac nad kolejnymi częściami tryptyku – Księgi Mądrości Rycerskiej. Podczas niezwykle owocnego i konstruktywnego spotkania ksiądz biskup udzielił nam wielu niezwykle cennych wskazówek oraz objął swym duchowym patronatem kolejny tom tryptyku.

Katechizm Rycerski

Instytut Kultury Rycerskiej pragnie pochwalić się kolejną publikacją. Po dwóch latach pracy został wydany Katechizm Rycerski, przeznaczony dla rycerzy z zakonów rycerskich i orderowych. Ideą przyświecającą temu przedsięwzięciu było opracowanie przewodnika duchowego dla obecnych rycerzy służących w zakonach opartych o duchowy patronat Kościoła i opiekę rodu dynastycznego. W Katechizmie zawarto informacje dotyczące świętych patronów rycerstwa i poszczególnych zakonów, ceremonii pasowania na rycerza, zbiór modlitw do poszczególnych patronów oraz wiele wspaniałych treści ozdobionych oryginalnymi rycinami. Opiekę duchową nad projektem objął Jego Ekscelencja ks. biskup Jan Kopiec, który również opatrzył naszą publikację bogatym duchowo wstępem.

Członkowie Instytutu Kultury Rycerskiej uhonorowani odznaczeniem przez Konstantina Habsburga

Z okazji konferencji naukowej pt. “Nowy blask starej zbroi, czyli rzecz o zakonach rycerskich” Jego Cesarska Wysokość Konstantin Habsburg – Lothringen zezwolił na wybicie pięćdziesięciu medali dla osób, które wniosły szczególny wkład naukowy i organizacyjny w konferencję. Wśród wyróżnionych znaleźli się również członkowie naszego Instytutu: Dariusz Woźnicki, Marian Muławski, Bronisław Adamski oraz Joanna Drosik.