Z okazji konferencji naukowej pt. “Nowy blask starej zbroi, czyli rzecz o zakonach rycerskich” Jego Cesarska Wysokość Konstantin Habsburg – Lothringen zezwolił na wybicie pięćdziesięciu medali dla osób, które wniosły szczególny wkład naukowy i organizacyjny w konferencję. Wśród wyróżnionych znaleźli się również członkowie naszego Instytutu: Dariusz Woźnicki, Marian Muławski, Bronisław Adamski oraz Joanna Drosik.