W trakcie pielgrzymki Rycerskiego Zakonu Lazarytów Orleańskich mieliśmy możliwość spotkania się z przedstawicielami zakonu oraz zaprezentowania Katechizmu Zakonów Rycerskich, poprzedzonych wykładem dra Dariusza Woźnickiego na temat etosu i wartości rycerskich. Nawiązała się ciekawa dyskusja na temat obecnego przesłania rycerzy zákonných. Samo spotkanie uświetnił Jego Ekscelencja biskup Jan Tyrawa, który otrzymał Katechizm Rycerski jako dar i przesłanie Instytutu.