Założycielem sanktuarium w Miechowie był Jaksa Gryfita z Miechowa, który był krzyżowcem oraz fundatorem Bożogrobców w Miechowie. Do dzisiaj jest to siedziba kapituły kolegiackiej zakonu, która w 1996 roku uzyskała tytuł bazyliki mniejszej. Badając historię zakonów rycerskich nie można pominąć Miechowa, gdyż to właśnie tam już w XII wieku rozpoczęły się dzieje zakonów rycerskich w Polsce.