Instytut Kultury Rycerskiej pragnie pochwalić się kolejną publikacją. Po dwóch latach pracy został wydany Katechizm Rycerski, przeznaczony dla rycerzy z zakonów rycerskich i orderowych. Ideą przyświecającą temu przedsięwzięciu było opracowanie przewodnika duchowego dla obecnych rycerzy służących w zakonach opartych o duchowy patronat Kościoła i opiekę rodu dynastycznego. W Katechizmie zawarto informacje dotyczące świętych patronów rycerstwa i poszczególnych zakonów, ceremonii pasowania na rycerza, zbiór modlitw do poszczególnych patronów oraz wiele wspaniałych treści ozdobionych oryginalnymi rycinami. Opiekę duchową nad projektem objął Jego Ekscelencja ks. biskup Jan Kopiec, który również opatrzył naszą publikację bogatym duchowo wstępem.