Instytut Kultury Rycerskiej w Tarnowskich Górach wspólnie z fundacją „Kompleks Zamkowy“ w Starych Tarnowicach organizuje w dniach 26 – 28 września br. międzynarodową konferencję naukową „Nowy blask starej zbroi, czyli rzecz o zakonach rycerskich“, poświęconą historii zakonów rycerskich i orderowych oraz ich roli na tle obecnych przemian kulturowych w Europie.
Gościem honorowym będzie Jego Cesarska Wysokość Konstantin Habsburg – Lothringen. Patronat nad konferencją sprawuje Jego Ekscelencja ks. prof. Jan Kopiec, biskup Ordynariusz Gliwicki, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Marek Masnyk oraz prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Konferencja to jednocześnie pierwsze tego typu spotkanie przedstawicieli zakonów rycerskich i orderowych w Europie. Po raz pierwszy poruszony zostanie temat „wiarygodności” idei rycerskich we współczesnych czasach. Konferencja zostanie połączona z wystawą fotograficzną autorstwa Krzysztofa Millera „Dokumenty zaklęte w obiektywie” oraz prezentacją oryginalnych nadań orderowych i nobilitacji szlacheckich domu habsburskiego. Zapraszamy!