Zostaliśmy zaproszeni do siedziby Bractwa Kurkowego w Krakowie aby zaprezentować wydany przez nasz Instytut Katechizm Rycerski. Prezentacja została poprzedzona odpowiednim wprowadzeniem oraz wykładem. Bracia Rycerze z Krakowa, zrzeszeni w V Komandorii Rycerstwa św. Sebastiana w Europie przyjęli Katechizm z ogromnym zainteresowaniem.