W dniu 13 lutego mieliśmy zaszczyt odwiedzić Jego Ekscelencję księdza profesora Jana Kopca w siedzibie diecezji gliwickiej. Przekazaliśmy egzemplarz autorski Katechizmu Rycerstwa, który ksiądz biskup przyjął z ogromną radością. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania planu ramowego prac nad kolejnymi częściami tryptyku – Księgi Mądrości Rycerskiej. Podczas niezwykle owocnego i konstruktywnego spotkania ksiądz biskup udzielił nam wielu niezwykle cennych wskazówek oraz objął swym duchowym patronatem kolejny tom tryptyku.